Ekstrakty 3

Jeśli uważacie, że niełatwe jest zmieszczenie wizji w trzech grubych tomach, spróbujcie podjąć wyzwanie literackie z drugiego bieguna. Ogłaszamy nabór na opowiadania zamykające się w 300 (słownie: trzystu) znakach (ze spacjami!) i składające się najwyżej z trzech zdań. To tyle, ile liczy ten akapit.

Nieważne, który fantastyczny podgatunek wybierzecie ani jakiego tematu się podejmiecie. Możecie za to przesłać aż do pięciu tekstów (do publikacji mogą trafić najwyżej trzy najlepsze teksty jednego autora).

Nabór pozostaje otwarty na czas nieokreślony. Jego formuła została zmieniona – najpierw zbieramy zgłoszenia, dopiero później umożliwimy przesłanie tekstów (w innej formie niż w pozostałych naborach Fantazmatów, te pozostają niezmienione). 

  • Ogólne zasady znajdują się tutaj.

  • Limit znaków: do 300 i do 3 zdań (samo opowiadanie, dane autora i tytuł się nie liczą, tytuł nie może mieć jednak więcej niż 100 znaków ze spacjami).

  • Autor może przysłać do pięciu tekstów w jednym zgłoszeniu. Zgłoszenie może być edytowane i uzupełniane do momentu otrzymania linku do dokumentu, do którego należy wkleić opowiadania. Po tym zgłoszenie zostaje zamknięte, a wysłanie kolejnego będzie możliwe po upływie 30 dni kalendarzowych.

Wyślij tekst

Kilka wskazówek

  • Liczby i liczebniki muszą być zapisane słownie (chyba że są częścią nazwy własnej lub datą).
  • Użycie średników lub wielokropków łączących zdania powinno być uzasadnione.
  • W przypadku wypowiedzi istotna jest jej konstrukcja.
  1. – Czy wysłałeś już tekst na najnowsze „Ekstrakty”? – zapytał redaktor.
  2. – Czy wysłałeś już tekst na najnowsze „Ekstrakty”? – Redaktor otworzył Worda.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z jednym zdaniem (atrybucja dialogowa dookreśla wypowiedź), w drugim (narracja dotyczy czegoś innego niż wypowiedź) uznajemy, że są to dwa zdania. Więcej na ten temat można znaleźć w naszym poradniku zapisywania dialogów.