Zasady naborów tekstów w Fantazmatach

Poniżej znajdują się zasady przyjmowania przez nas tekstów we wszystkich naborach Fantazmatów. Konkretne nabory mogą mieć jednak inne zasady niż te poniżej. W takiej sytuacji na stronie naboru odpowiednia informacja zostanie zaznaczona na czerwono.

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2023 r.

 • Wzór umowy wydawniczej znajduje się tutaj.

 • Warunki licencji znajdują się tutaj.

 • Prosimy nie przysyłać do nas tekstów, które w czasie trwania naboru i procesu recenzji są zgłoszone do innych projektów lub konkursów.

 • W naborach przyjmowane są teksty prozatorskie z gatunku opowiadanie. Tematyka i podgatunek są dowolne, o ile mieszczą się w ramach szeroko rozumianej fantastyki i ewentualnie tematyce antologii. Interesują nas wyłącznie zamknięte historie, nie fragmenty powieści lub dłuższych cykli opowiadań.

 • Długość tekstu należy liczyć bez uwzględnienia tytułu, danych autora oraz informacji kontaktowych. Zawsze należy liczyć znaki ze spacjami (na stronach naborów rozumiane jako znaki).

 • Teksty mogą być napisane w duecie. Autorzy nie muszą być pełnoletni.

 • Każdy autor może przysłać jeden tekst w czasie trwania naboru (chyba że informacja na stronie naboru mówi inaczej).

 • Teksty muszą być podpisane prawdziwymi danymi autora. Jeśli autor życzy sobie wydać pod pseudonimem, powinien w pliku zawrzeć także pseudonim z odpowiednią informacją.

 • Autor lub autorzy muszą dysponować pełnią praw majątkowych oraz osobistych. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z poinformowaniem nas, że osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń do tekstu.

 • Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia tekstu bez uzasadniania decyzji.

 • Prosimy nie przysyłać tzw. fanfików. Takie teksty nie spełniają wymogu posiadania przez twórcę autorskich praw majątkowych, dlatego nie mogą być przez nas publikowane.

 • Na początku pliku obowiązkowo muszą znaleźć się dane takie jak: tytuł, imię i nazwisko autora (lub pseudonim, prosimy jednak to zaznaczyć), e-mail kontaktowy oraz numer telefonu (nieobowiązkowy, ale bardzo przyda się w przypadku problemów z kontaktem), a także informacja o ewentualnych wcześniejszych miejscach publikacji nadesłanego opowiadania. Prosimy umieścić w pliku także informacje o content warningach (te same, które znajdą się w formularzu).

 • Nabory nietematyczne (nanoFantazje, Fantazmaty) są stałe i nie mają ograniczeń czasowych. O zamknięciu naborów tematycznych będziemy informować co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Do momentu publikacji takiej informacji należy przyjąć, że nabór tematyczny nie ma ograniczeń czasowych.

 • Teksty mogą być publikowane na stronach lub blogach, przed publikacją będziemy jednak kategorycznie wymagać ich usunięcia z oryginalnych miejsc publikacji. Jeśli tekst został opublikowany w czasopiśmie z numerem ISSN lub publikacji z ISBN, należy zwrócić uwagę na wymogi naborów co do czasu, który upłynął od ostatniego momentu publikacji.

 • Nie przyjmujemy plików zapisanych w Open Office. Prosimy korzystać z innych pakietów biurowych (darmowe to np. Google Docs lub Libre Office).

 • Przyjęcie tekstu nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem. Fantazmaty są grupą wydawniczą non-profit, a gotowe ebooki udostępniamy za darmo do pobrania z naszej strony.

 • Przyjęcie tekstu nie jest równoważne z gwarancją jego wydania (np. w sytuacji, gdy współpraca z autorem okaże się niemożliwa lub nie zostaną wprowadzone niezbędne poprawki).

 • Opowiadanie jest oceniane w przysłanej nam formie, nie przyjmujemy plików z poprawkami. Pojedyncze literówki czy błędy nie będą miały wpływu na ocenę.

 • Prosimy nie przysyłać nam poprawionych odrzuconych tekstów. Wyjątkiem są sytuacje, w których sami poprosimy o poprawienie opowiadania.

Formatowanie

 • Czcionka: Times New Roman 12

 • Interlinia: 1,5

 • Wyjustowanie (równanie do obu stron)

 • Wcięcia akapitowe: 1,25 cm