Instrukcja przygotowania tekstów wysyłanych do Fantazmatów

Poniżej znajduje się kilka instrukcji, które pomogą wam przygotować teksty wysyłane na nasze nabory. Co ważne, uwzględnienie tych wskazówek przyda się także w przypadku innych naborów czy konkursów niż te w Fantazmatach. Dobrze sformatowany tekst na pewno zostanie też lepiej odebrany w wydawnictwach!

Formatowanie tekstu

W pierwszej kolejności istotne jest zadbanie o to, aby tekst został schludnie i jednolicie sformatowany. Polecane ustawienia to:

  • Czcionka: Times New Roman lub Calibri
  • Rozmiar czcionki: 11 lub 12
  • Odstępy między akapitami: 0 pkt. (góra i dół)
  • Wcięcie akapitowe: 1,25 cm (tabulator to NIE wcięcie akapitowe; nie trzeba kasować wcięcia dla pierwszego akapitu)
  • Interlinia: 1,5
  • Brak dzielenia wyrazów
  • Wyjustowanie tekstu (wyrównanie do prawej i lewej strony)

Wprowadzenie takich zmian należy poprzedzić zaznaczeniem całej zawartości dokumentu (np. za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + A).

Ustawienia strony

Prosimy, żeby nie zmieniać domyślnych ustawień strony w Wordzie! Te domyślne to:

  • Rozmiar strony: A4 (21 x 29,7 cm)
  • Marginesy: 2 lub 2,5 cm (góra, dół, prawy, lewy)

Przystosowanie gotowego tekstu do formatów książkowych (odpowiednie marginesy, rozmiar strony) wcale NIE ułatwia zapoznania się z dokumentem. Jeśli redaktor lub recenzent zechce dostosować dokument do swoich preferencji, zrobi to we własnym zakresie.

Użycie funkcji „Znajdź i zamień”

Wyczyszczenie tekstu z najpopularniejszych „potknięć” jest bardzo szybkie, jeśli wykorzysta się funkcje wbudowane w edytory tekstu, znane też jako „Znajdź i zamień” (potocznie też jako „Ctrl + H”, właśnie taki skrót klawiszowy pozwala na szybkie wejście w to menu). Co istotne, składnia zapytań różni się dla Worda (Microsoft Office) i Writera (Libre Office)! Poniżej przedstawiamy kilka kodów, o których wykorzystanie prosimy przed wysłaniem do nas tekstu.