Proces wydawniczy w Fantazmatach

Poniżej znajduje się opis drogi, jaką przebywa tekst w Fantazmatach od momentu jego nadesłania aż do premiery w antologii. Mamy nadzieję, że będą to przydatne informacje dla autorów, którzy wahają się, czy przysłać do nas opowiadanie.

Recenzje

W pierwszej kolejności tekst przekazywany jest do recenzentów, których zadaniem jest zaopiniowanie tekstu. Recenzje mają kluczowe znaczenie dla dalszych losów opowiadania – to one w pierwszej kolejności decydują, czy redaktor prowadzący w ogóle zapozna się z opowiadaniem (bo tekst jest oczywiście odrzucany, jeśli uzyska na przykład cztery miażdżąco negatywne opinie). Jeśli recenzje są mieszane lub ich autorzy ostrożnie proponują przyjęcie, tekst czyta redaktor prowadzący i podejmuje ostateczną decyzję.

Same recenzje są wykorzystywane na etapie redakcji, by autor i redaktor mogli dopracować niedostatki, które zostały wskazane już teraz.

Recenzenci to bardzo różnorodne grono czytelników, którzy pozwalają ocenić tekst z kilku naprawdę interesujących punktów widzenia.

Redakcja

Zdecydowanie najdłuższy i najbardziej wymagający etap prac nad tekstem. To właśnie teraz opowiadanie otrzymuje redaktora, który – we współpracy z autorem – będzie poprawiał opowiadanie. W Fantazmatach redakcja to jednak nie tylko poprawa błędów językowych i gramatycznych czy stylistycznych zgrzytów. Redaktor ma za zadanie przyjrzeć się także fabule czy konstrukcji tekstu. Czasami finał historii jest dosłownie usuwany i pisany przez autora na nowo, innym razem usuwamy konkretne sceny, jeszcze innym tworzymy nowe lub rozbudowujemy wątki, które zostały zaznaczone w całej opowieści za słabo (a są bardzo obiecujące).

Oczywiście redaktor wykonuje też pomniejsze poprawki: dodaje brakujące przecinki, formatuje tekst według wytycznych, a także “czyści” tekst np. z powtórzeń czy kolokwialnego “lania wody”.

Proces redakcji jest zakończony dopiero wtedy, gdy autor i redaktor akceptują wszystkie poprawki w tekście i uznają, że nie ma w nim więcej do zrobienia.

Pierwsza i druga korekta

Pierwsza korekta wykonywana jest jeszcze na etapie redakcji, po pierwszej porcji poprawek redaktora (zazwyczaj największej). Poprawienie błędów językowych czy interpunkcji na tym etapie pozwala zmniejszyć ilość pracy na dalszych etapach i jednocześnie zostawienie wskazówek redaktorowi oraz autorowi. Plik po pierwszej korekcie jest wysyłany bezpośrednio do autora, który po akceptowaniu poprawek odsyła go ponownie do redaktora, a redakcja jest kontynuowana.

Druga korekta następuje już po zakończeniu redakcji. W tym etapie poprawiane są błędy, które mogły się pojawić po poważniejszych poprawkach, które nastąpiły w redagowanym pliku już po pierwszej korekcie, a także wszelkie niedopatrzenia czy przeoczenia. Plik po drugiej korekcie wysyłany jest bezpośrednio do działu weryfikacji, autor zapozna się z efektami korekty dopiero po zweryfikowaniu pliku.

Weryfikacja

Weryfikacja to etap, który można nazwać połączeniem redakcji i korekty. Każdy tekst jest sczytywany przez co najmniej trzy osoby, które mają za zadanie znaleźć niedopatrzenia (literówki, drobne błędy), a także nieścisłości (dlaczego ten czarny kot dwie strony dalej stał się biały?). Zostawiają też dla autora sugestie, które mają poprawić tekst (znalezienie powtórzenia, wskazanie poprawki, która może poprawić dynamikę sceny itp.).

Weryfikatorów można nazwać gammareaderami (w nawiązaniu do instytucji betareadera), bo sczytują tekst już po tym, jak praca nad nim jest niemalże zakończona.

Trzecia korekta

Trzecia korekta jest zarazem ostatnią w Fantazmatach i ma na celu znalezienie wszystkich błędów, które mogły pozostać (lub powstać) w poprzednich etapach pracy. Zazwyczaj tutaj korektorzy poprawiają dosłownie kilka rzeczy, najczęściej literówek czy brakujących spacji, byśmy mogli oddać Wam jak najbardziej dopracowane opowieści.

Stylowanie tekstu

Nim opowiadania zostaną złożone w jeden plik, który zostanie wysłany do składu, teksty są jeszcze raz czytane, a w trakcie tego etapu zostają ostylowane (co znacząco przyspiesza skład, a także pozwala na znacznie szybsze poprawki, gdy np. wszystkie kursywy w tekście można sformatować kilkoma kliknięciami). Za ten etap odpowiedzialny jest redaktor prowadzący, w trakcie stylowania są też eliminowane drobne błędy, które zostaną zauważone (no cóż, prawdopodobnie opowiadanie mogłoby przeczytać 200 osób, a i tak coś zostałoby jeszcze znalezione).

Skład

Nie ma tu wiele do opisywania – gotowa antologia (w edytowalnym formacie) wysyłana jest do osoby odpowiedzialnej za skład, która dba o to, by całość prezentowała się odpowiednio w formatach PDF, epub i mobi.

Sczytywanie

Już raczej nieformalny etap, który można nazwać wyrywkową kontrolą jakości (chociaż staramy się sczytać wszystkie teksty). Losowi członkowie ekipy (najlepiej tacy, którzy wcześniej nad danym opowiadaniem nie pracowali) czytają opowiadania jeszcze raz, wyłapując wszystkie błędy, które są jeszcze obecne w tekście. Lista takich potknięć wysyłana jest do składacza, który nanosi poprawki już na złożonej antologii.

Premiera

I oto nadchodzi dzień, w którym możemy pokazać efekt naszej pracy. Ile czasu zajmuje nam średnio przygotowanie antologii? Od około 9 do 15 miesięcy. :)