Koty w worku

Tym razem chcemy dać autorom szansę na stworzenie własnego zbioru opowiadań, który zostanie wydany w Fantazmatach. W ramach tego naboru przyjmujemy co najmniej kilka tekstów, które docelowo stworzą osobną publikację. Wszystkie szczegóły znajdziecie na tej stronie!

 • Ogólne zasady znajdują się tutaj.

 • Limit znaków ze spacjami: od 20 000 do 100 000.

 • Minimalny limit tekstów: co najmniej 3 teksty i 150 000 znaków ze spacjami. Maksymalny limit tekstów: do 7 tekstów i 500 000 znaków ze spacjami.

 • Autor może nadesłać jeden zbiór opowiadań raz na rok (365 dni).

 • Opowiadania nie mogą być zgłoszone do innych naborów Fantazmatów w czasie wysłania zgłoszenia i nie mogą być zarazem opowiadaniami, które zostały odrzucone w przeszłości.

 • Teksty mogą być już publikowane, ale w momencie zgłoszenia autor musi posiadać do nich pełnię majątkowych praw autorskich.

 • Zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia tylko części przesłanych tekstów! W takiej sytuacji, jeśli będzie ich za mało, wejdą one w skład antologii z innymi autorami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

 • W tym naborze wyjątkowo prosimy o przesłanie w pierwszej kolejności streszczeń wszystkich zgłaszanych opowiadań (od 500 do 2000 znaków ze spacjami na każde streszczenie). W przypadku zainteresowania opowiadaniami poprosimy o ich bezpośrednie przesłanie.

Wyślij tekst

  Oznajmiam, że zapoznałem się z regułami naboru.

  Oznajmiam, że w pliku znajdują się niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu). Dane muszą znajdować się WYŁĄCZNIE na początku pliku, w żadnym innym miejscu.

  Oznajmiam, że dane podane w formularzu są prawdziwe i będą zgadzały się z tymi na podpisywanej umowie wydawniczej. Nie dopuszczamy zgłoszeń, w których znajduje się jedynie pseudonim, bez prawdziwych danych autora.

  W przyszłości chcę być informowany o:
  premierachnaborach