W Fantazmatach niemal przez cały czas aktywne są nabory tekstów na poszczególne antologie. To nasz sposób na ułatwienie nam i Wam komunikacji i zaproponowania tekstów do wydania. Każdy nabór ma swoje konkretne zasady, o których przestrzeganie prosimy przy wysyłaniu nam opowiadań.

Kolor przycisku oznacza dostępność naboru. Nabory zawieszone są oznaczone na czerwono, otwarte na zielono.

Nabory ciągłe

Przyjętych tekstów: 20%
Przyjętych tekstów: 30%

Nabory tematyczne

Przyjętych tekstów: 10%