W Fantazmatach niemal przez cały czas aktywne są nabory tekstów na poszczególne antologie. To nasz sposób na ułatwienie nam i Wam komunikacji i zaproponowania tekstów do wydania. Każdy nabór ma swoje konkretne zasady, o których przestrzeganie prosimy przy wysyłaniu nam opowiadań.

Kolor przycisku oznacza dostępność naboru. Nabory zawieszone są oznaczone na czerwono, otwarte na zielono.

Do końca marca 2020 r. we wszystkich naborach nietematycznych (wyłączając powieści) obowiązuje limit przysłanego jednego tekstu na tydzień.

Nabory tematyczne