Pracujemy w pocie czoła

Słowo! Na razie zainteresujcie się naszymi poprzednimi antologiami! 🙂