Ekstrakty

Jeśli uważacie, że niełatwe jest zmieszczenie wizji w trzech grubych tomach, spróbujcie podjąć wyzwanie literackie z drugiego bieguna. Ogłaszamy nabór na opowiadania zamykające się w 300 (słownie: trzystu) znakach (ze spacjami!) i składające się najwyżej z trzech zdań. To tyle, ile liczy ten akapit.

Nieważne, który fantastyczny podgatunek wybierzecie ani jakiego tematu się podejmiecie. Możecie za to przesłać aż do pięciu tekstów (do publikacji mogą trafić najwyżej trzy najlepsze teksty jednego autora).

Nabór pozostaje otwarty na czas nieokreślony. Zamknięcie ogłosimy, tradycyjnie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  • Ogólne zasady znajdują się tutaj.

  • Limit znaków: do 300 i do 3 zdań (sama opowieść, dane autora i tytuł się nie liczą)

  • Autor może przysłać do pięciu tekstów (prosimy umieścić je w jednym pliku). Nie jest konieczne wysłanie ich jednorazowo, przy dosyłaniu prosimy jednak zaznaczyć ten fakt w wiadomości.

Wyślij tekst

Zapoznałem się z warunkami naboru, wzorem umowy wydawniczej oraz postanowieniami licencji. Informuję, że mój tekst spełnia wszystkie wymogi, a ja zgadzam się z warunkami wymienionych dokumentów.

Autor jest:
PełnoletniNiepełnoletni