Konkurs literacki Pomieścia (zakończony)

Trzeci konkurs Fantazmatów

Początkowo odgrażaliśmy się, że kolejny konkurs wystartuje najwcześniej po wakacjach. Nawet nie kłamaliśmy, pierwsze plany zakładały taki harmonogram, ale… tradycyjnie nie wyszło. Dysponujemy taką liczbą motywów, haseł przewodnich i pomysłów, że prawdopodobnie wystarczy nam ich na najbliższe kilkanaście lat, a i wtedy nie wykorzystamy wszystkiego, co chcielibyśmy ujrzeć z logiem Fantazmatów.

Jesteśmy już coraz bliżej końca oceniania prac nadesłanych na poprzedni konkurs, czyli Umieranie to parszywa robota. Zbieramy kolejne teksty od zaproszonych autorów do tej antologii, kończymy prace nad tomem jesiennym, zbiorem opowiadań Marcina Rusnaka, także opracowywanie Dragonezy ruszyło do przodu, a co dopiero mówić o kilku projektach-niespodziankach. Jak widać, pracy mamy aż nadto, dlaczego więc… nie planować dalej?

Panie i Panowie, witamy w Pomieściach!

Co oznaczają “Pomieścia”?

Pomieścia nie istnieją jako hasło w słowniku języka polskiego. Nie wybraliśmy tego słowa przypadkowo, bo postanowiliśmy oddać w Wasze ręce… właściwie wszystko, co możecie sobie wyobrazić. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, o których w zakładce niżej. Ale najpierw drobne podpowiedzi.

Może hasło skojarzy wam się z przedmieściami? Będzie to jak najbardziej prawidłowe. Zmieść? Czemu nie. Z “miastem po”? Śmiało!

Motyw przewodni

Jakie teksty chcielibyśmy ujrzeć? Tym razem chcemy się skupić na zagładzie polskich miast, miasteczek, może nawet i wsi. Brzmi jak przepis na otrzymanie stu tekstów o atomowej zagładzie? Na pierwszy rzut oka: tak. Na drugi: niekoniecznie.

Warunek pierwszy! W żaden sposób nie narzucamy definicji hasła “zagłada”. Nie narzucamy nawet, czy opowiadanie ma dotyczyć wizji już po zagładzie, w jej trakcie, czy wręcz przeciwnie – tuż przed jej nadejściem.

Warunek drugi! Nie musicie w żaden sposób trzymać się roku 2018 jako czasu akcji. Możecie osadzić ją zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.

Warunek trzeci! Interesują nas wyłącznie miejsca znajdujące się w Polsce. Pod tym kątem łatwiej będą miały osoby, które postanowią pisać o wydarzeniach mających miejsce w przeszłości, jeśli w konkretnym czasie miasto faktycznie było polskie (na przykład Lwów). W przypadku futurystycznych wizji nie chcemy scenariuszy Rzeczpospolitej od oceanu do oceanu!

Warunek czwarty! A może i nie warunek, ale… Zdajemy sobie sprawę, że dla pewnej grupy konkursowiczów najatrakcyjniej jawi się wizja atomowej zagłady (złośliwie dodamy, że z metrem może być trochę trudniej w naszych warunkach) i mutantów krążących między ruinami budynków. Nie będziemy odrzucać takich historii, ale… po prostu nie chcielibyśmy oceniać kilkudziesięciu opowieści, w których zagładę sprowadziły głowice jądrowe, a największym przeciwnikiem są promieniowanie i inni ocaleli. Temat daje wam możliwość stworzenia wizji dosłownie dowolnej apokalipsy, zarówno tej całkowitej, jak i lokalnej, a nawet ograniczającej się do jednej ulicy. Innymi słowy: zakaz pisania tekstów o ludziach biegających w maskach przeciwgazowych po zdewastowanych dworcach w poszukiwaniu resztek jedzenia.

Na co zwrócimy uwagę?

Jeśli uważnie przeczytaliście regulamin, z pewnością zauważyliście, że w I etapie punkty będą sumowane w inny sposób niż w II etapie.

Przede wszystkim zależy nam na opowiadaniach oryginalnych. Nie oszukujmy się, czytać milionową opowieść osadzoną w ruinach miasta, które zostało zniszczone w trzeciej wojnie światowej? Mało porywające.

Duży nacisk kładziony będzie też na fabułę – zaskoczcie nas, zaskoczcie jurorów, pokażcie, że nie tylko potraficie wymyślić ciekawe realia, ale też wtłoczyć w nie interesującą opowieść.

Zaś co do stylu i języka… Powiedzmy, że to będzie ważniejsza kwestia już w etapie II, dla jurorów (wciąż nie jest to dla nas kluczowy składnik oceny, dysponujemy ekipą świetnych redaktorów, korektorów i weryfikatorów, którzy poradzą sobie z mniejszymi lub większymi wpadkami).

Ważną informacją dla konkursowiczów może być też fakt, że postaramy się o krótkie opinie o tekstach, które uzyskały niewystarczającą liczbę punktów. Bardzo prosimy jednak wziąć pod uwagę, że Fantazmaty są projektem non-profit tworzonym przez ochotników i tym samym informujemy, że nie będziemy wysyłać bardziej rozbudowanych informacji. Po prostu nie mamy czasu na takie działania w świetle tego, ile tekstów otrzymujemy w naszych konkursach (musielibyśmy do takiego zadania oddelegować kilku członków ekipy).

UWAGA!

Informujemy, że tym razem bezwzględnie będziemy przestrzegać wytycznych dla przesyłanych plików (do znalezienia w regulaminie), a teksty niespełniające określonych wymogów będą odrzucane bez informacji zwrotnej. Zarówno w przypadku Fantazmatów, jak i Umierania… zgłoszenia “wybrakowane” były prawdziwą zmorą, generującą ogromną ilość niepotrzebnej pracy. Tym razem takiego scenariuszu chcemy uniknąć i bardzo prosimy o zrozumienie – dopasowanie się do wytycznych dla jednej osoby to kilka minut, jeśli jednak to na nas zostanie zrzucony obowiązek pilnowania tych elementów, z kilku minut robi się łącznie nawet kilkanaście godzin dodatkowej pracy.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Dawid Wiktorski, pomysłodawca i redaktor prowadzący projektu Fantazmaty.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich.
 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory wyłącznie wolne od wad prawnych, do których uczestnik posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Tekst nie może być wcześniej publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.
 4. Decyzje osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu są niepodważalne i ostateczne.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu można zgłaszać utwory beletrystyczne powiązane z szeroko rozumianą fantastyką, które w jakikolwiek sposób będą odnosiły się do tematu zagłady polskich miast (także w niewielkich fragmentach, niekoniecznie całych). Dopuszczone jest osadzenie akcji w miastach leżących po obu stronach granicy (np. Cieszyn), o ile akcja nie będzie rozgrywać się głównie w “zagranicznej” części miasta.
 2. Utwór może liczyć sobie maksymalnie 60 000 znaków ze spacjami. Objętość ta dotyczy samego tekstu – nagłówki, stopki, tytuł oraz dane kontaktowe nie będą liczone.
 3. Autor może nadesłać tylko jeden utwór na konkurs. Dopuszczone jest nadesłanie pracy napisanej w duecie.
 4. Utwór musi być napisany z poszanowaniem zasad języka polskiego. Teksty rażąco złe pod kątem językowym, gramatycznym i stylistycznym nie będą oceniane.
 5. Plik z utworem musi zawierać: imię i nazwisko autora (NIE pseudonim), adres email, opcjonalnie także numer telefonu. Dane będą wyłącznie do wglądu organizatora i nie zostaną użyte do oznaczenia utworu na stronie. Utwory bez tych danych NIE będą przyjmowane.
 6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do umieszczenia w pliku z opowiadaniem informacji o miejscu, w którym rozgrywa się akcja (np. Kraków lub Warszawa).
 7. Utwór należy przesłać przy wykorzystaniu formularza dostępnego na niniejszej stronie, wypełniając wszystkie wymagane rubryki i pola.

3. Terminy

 1. Utwory będą przyjmowane w terminie od 21.06 do 31.10.2018 r. do godziny 23:59.
 2. Najdalej do 01.02.2019 r. z nadesłanych utworów redaktorzy wyłonią najlepsze prace, które przesłane zostaną drogą mailową do oceny jurorom. W ocenie prac nie biorą udziału osoby z ekipy Fantazmatów, które zadeklarowały wzięcie udziału w konkursie (nie mają one dostępu do plików).
 3. Finałowe utwory zostaną wybrane przez jurorów do dnia 31.05.2019 r.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31.06.2019 r. na stronie Fantazmatów.
 5. Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu drogą mailową o każdej zmianie wspomnianych wyżej terminów. Stosowna informacja zostanie także opublikowana na stronie projektu.

4. Ocena utworów

 1. Utwory będą oceniane w dwóch etapach. Pierwszy z nich będzie polegał na wyłonieniu najlepszych tekstów z nadesłanych, w celu zaprezentowaniach ich jurorom.
 2. W I etapie utwory będą oceniane przez redaktorów projektu. Każdy tekst może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [40%], oryginalność [40%] oraz styl i język [20%]. Ostateczna ocena utworu to suma wszystkich składowych po przemnożeniu ich przez wagi podane w nawiasach. W przypadku gdy tekst zostanie uznany za nie poruszający motywu przewodniego konkursu, zostanie przyznane mu 0 punktów.
 3. Teksty, które uzyskają w I etapie mniej niż 7/10 punktów, zostaną od razu odrzucone, a ich autorzy poinformowani w ciągu kilku dni od wystawienia oceny.
 4. Prace w I etapie będą oceniane na bieżąco, w miarę ich nadsyłania.
 5. W II etapie konkursu utwory zostaną ocenione przez zaproszone w późniejszym terminie jury. Każdy tekst może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [50%], oryginalność [20%] oraz styl i język [30%].
 6. Każdy z jurorów może przyznać dodatkowy punkt do końcowej oceny za szczególne walory utworu.
 7. Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 8. Wszystkie teksty przedstawione jurorom i redaktorom zostaną zanonimizowane, tj. pozbawione danych pozwalających na identyfikację autora.

5. Wytyczne dla przesyłanych utworów

 1. Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie utwory przesłane w plikach DOC oraz RTF (nie będzie możliwe wysłanie innego formatu przez formularz). Jeśli z jakiegoś powodu dotrzymanie tych warunków jest niemożliwe, prosimy o kontakt.
 2. Na początku każdego pliku należy umieścić imię i nazwisko autora lub autorów oraz dane kontaktowe (obowiązkowy adres email, opcjonalnie numer telefonu). Dane te należy umieścić bezpośrednio w dokumencie, nie w nagłówku lub stopce.
 3. Font: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 lub 1,5.
 4. Plik należy nazwać według wzoru: Nazwisko Imię Tytuł Utworu.
 5. Tekst należy wyjustować oraz ustawić w nim wcięcia akapitowe (1,25 cm).

6. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskich prac w e-antologii Pomieścia, której premierę przewidujemy na koniec roku 2019/początek roku 2020.
 2. Przewidziane jest łącznie do pięciu zwycięskich miejsc.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia mniejszej lub większej liczby zwycięzców w zależności od poziomu nadesłanych prac.

7. Postanowienia końcowe

 1. Jurorzy nie będą mieli obowiązku opiniować wszystkich tekstów, ich oceny nie zostaną też udostępnione czytelnikom, jeśli nie wyrażą oni takiej zgody.
 2. Przesłanie utworu na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
 3. Przesłanie utworu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.
 4. Kwestie sporne lub nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora.
 5. W szczególnych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia w konkursie żadnej zwycięskiej pracy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że każda taka zmiana zostanie wyraźnie zaznaczona na stronie, a uczestnicy, którzy przesłali już opowiadanie, zostaną o niej powiadomieni.
 7. Wycofanie tekstu z konkursu jest możliwe w każdej chwili jego trwania.

Jury konkursu:

 • Alicja Tempłowicz
 • Magdalena Świerczek-Gryboś
 • Jacek Łukawski
 • Marcin Rusnak
 • Krzysztof Rewiuk
 • Dawid Wiktorski

Miejsca nagrodzone publikacją w Pomieściach

Miejsce 1:

Długość dźwięku przeciętności, Krzysztof Matkowski, Opole, 49,6/60 pkt.

Miejsce 2:

Człowiek z maszyny, Barbara Zambrzycka, Łódź, 47/60 pkt.

Miejsce 3:

Bezimienne dusze, Aleksander Killman, Chorzów, 46,5/60 pkt.

Miejsce 4:

Drzewa życia, Paula Wanarska, Gdańsk, 45,8/60 pkt.

Miejsce 5:

Kurort makabra, Barbara Zosiuk, Zalesie, 44,6/60 pkt.

Wszystkie wyniki wraz z opracowaniem znajdują się tutaj.

Mapa Pomieści