Jak dodać makro do Worda?

Czym jest makro? W dużym skrócie to po prostu niewielki program, który ma za zadanie zautomatyzować pewne czynności wykonywane w Wordzie (prawdziwą furorę makra robią jednak w Excelu, w którym można osiągnąć bardzo duży poziom automatyzacji pracy). W przypadku Worda o automatyzację trudniej ze względu na zdecydowanie większą niepowtarzalność danych, wciąż można jednak pokusić się o rozwiązania, które znacząco przyspieszą pewne poprawki.

Gotowe makra można znaleźć w internecie lub na naszej stronie.

Instrukcja dodawania makra

W pierwszej kolejności niezbędne jest wejście do ustawień Worda. W najnowszej wersji ta opcja jest ukryta w lewej zakładce Plik, na samym dole.

Teraz należy wejść w zakładkę Centrum zaufania.

W tym miejscu musimy umożliwić Wordowi obsługę makr (domyślnie ta opcja powinna być wyłączona). OSTRZEŻENIE! Makra mogą być używane do wykonywania złośliwego kodu (czyli wstrzyknięcia wirusa). W praktyce ryzyko takiego ataku jest bardzo małe, jeśli zachowa się ostrożność w sieci (należy unikać pobierania plików z nieznanych źródeł czy otwierania załączników maili, których adresatów nie znamy). Warto mieć jednak na uwadze, że takie ryzyko istnieje.

Drobna informacja – Word lubi resetować tę opcję przy okazji aktualizacji, jeśli więc nagle makro nie będzie możliwe do uruchomienia, to procedurę dodawania być może trzeba będzie powtórzyć (zarówno włączenie obsługi makr, jak i dodanie samych makr, które czasami “znikają”).

Teraz należy udać się do zakładki Widok, znaleźć po prawej stronie menu Makra i wcisnąć Wyświetl makra.

Teraz należy utworzyć dwa makra. Ich nazwy to odpowiednio Word1 oraz Word2 (oczywiście mogą być inne, ale w tej sytuacji należy zmienić ich nazwę w kodzie). 

Makro nie zadziała, jeśli zostanie utworzone makro o innej nazwie niż ta w kodzie lub zostanie utworzone tylko jedno!

Po utworzeniu pierwszego makra pojawi się środowisko VBA, które na tym etapie możesz wyłączyć i powtórzyć powyższy krok, tworząc drugie makro. Po utworzeniu drugiego makra nie wyłączaj nowego okna.

W tym momencie widzisz przed sobą dwa makra, które wyglądają mniej więcej tak:

Sub Word1()

‘ Word1 Makro

End Sub

Sub Word2()

‘ Word2 Makro

End Sub

 

Podkreślone na screenie menu warto rozwinąć i wybrać opcję Normal.dotm (szablon globalny). W innym przypadku makro będzie dostępne tylko w otwartym dokumencie, wybór wskazanej powyżej opcji sprawi, że makro będzie dostępne dla wszystkich kolejnych dokumentów Worda tworzonych na Twoim komputerze.

W tym momencie możesz usunąć cały powstały kod Word1 i Word2, bo jest on bezużyteczny. Skopiuj kod znajdujący się w pliku TXT pobranym z naszej strony lub z sieci (po skopiowaniu powinno wyglądać to tak, jak na obrazku wyżej). Jeśli chcesz się upewnić, że zrobiłeś wszystko dobrze, na tym etapie możesz wcisnąć F5 (spowoduje to wykonanie makra). Jeśli nie pojawi się żaden komunikat z błędem, możesz zapisać makro (Ctrl + S lub dyskietka w menu) i wyłączyć środowisko VBA.

Makro jest już zapisane, teraz powinieneś ułatwić sobie jego używanie. Namierz na samej górze okna przycisk, który pozwoli Ci wejść do opcji Dostosowania pasku narzędzi Szybki dostęp. Wybierz opcję Więcej poleceń.

Teraz przejdź do zaznaczonej opcji Makra.

Wybierz utworzone makro Word1 (tutaj wybór ma znaczenie, Word2 to drugie makro, które też jest funkcjonalne, ale oferuje tylko część opcji, więc nie ma większego sensu używać go samodzielnie). Kliknij przycisk Dodaj, który przeniesienie makro do panelu po prawej stronie.

W tym momencie możesz już potwierdzić zmiany i makro będzie gotowe do użycia, opcjonalnie możesz też wcisnąć przycisk Modyfikuj… i wybrać inną ikonę niż domyślna (przydatne, jeśli masz więcej makr i chcesz je szybko odróżnić).

Makro będzie dostępne w formie przycisku na samej górze okna programu. Wystarczy, że klikniesz przycisk przy otwartym dokumencie Worda, a zmiany dokonają się w ciągu kilku sekund (może to zająć więcej czasu, jeśli plik jest obszerny, np. z powieścią).