Po rozmowie z kilkoma uczestnikami, których prace odpadły w I etapie, a także zebraniu uwag w ankiecie rozesłanych do osób, które nadesłały teksty do obu naszych dotychczasowych zmagań, postanowiliśmy udostępnić możliwość uzyskania opinii na temat przesłanego konkursu.

LECZ! Zaznaczamy, że pierwotnie w ogóle nie przewidywaliśmy takiej możliwości (o czym wspomina nawet regulamin) i w związku z tym taka możliwość będzie wiązała się z pewnymi obostrzeniami.

Po pierwsze: przesłany feedback na pewno nie będzie pełną redakcją ani nawet recenzją – tego typu aktywność wymagałaby oddelegowania co najmniej kilku osób wyłącznie do tego zadania. Należy spodziewać się raczej garści uwag i spostrzeżeń (kilka, może kilkanaście linijek). Nie będziemy też opiniować poprawek naniesionych do tekstów po uzyskaniu od nas feedbacku.

Po drugie: opinie na pewno nie zostaną przesłane szybko, jest to nasza dodatkowa aktywność (za którą nikt nam nie płaci, przypomnę delikatnie w świetle dość roszczeniowych uwag), a zbliżający się wielkimi krokami okres sesji i wakacji także będzie miał wpływ na to, ile czasu będziemy mogli tym tekstom poświęcić.

Tym samym bardzo proszę, by teksty nadsyłały wyłącznie osoby, którym nie zależy na rychłej publikacji w innym miejscu i są gotowe poczekać (nawet do kilku miesięcy) na uwagi profesjonalistów. Jeśli tekst w międzyczasie przejdzie poprawki lub zostanie gdzieś opublikowany, to nasza praca pójdzie tak naprawdę na marne, czego nie lubi chyba nikt.

Wymagania stawiane wysyłanym plikom

Bez spełnienia tych wymogów prace nie będą opiniowane

1

Nazwa pliku

Pliki muszą być nazwane wg wzoru [nazwisko i imię autora] [tytuł opowiadania], przykładowo: "Sienkiewicz Henryk W pustyni i w puszczy".

2

Rozszerzenie pliku

Przyjmujemy wyłącznie prace w formacie RTF oraz DOC. Formularz nie zadziała przy próbie wysłania innego formatu.

3

Dane zawarte w pliku

Plik z opowiadaniem obowiązkowo musi zawierać (na samym początku, przed opowiadaniem):

  • Imię i nazwisko autora,
  • Mail kontaktowy,
  • Gatunek opowiadania (wg uznania autora).

Przydatne w opiniowaniu będą informacje takie jak:

  • Wcześniejszy dorobek literacki (także niepublikowany),
  • Co dokładnie było inspiracją dla tekstu,
  • Czy autor jest zadowolony z ostatecznego efektu, jeśli nie, to jakie zmiany wprowadziłby już po wysłaniu tekstu na konkurs. 

Informuję, że jestem świadomy, że opiniowane będą wyłącznie teksty nadesłane na konkurs "Umieranie to parszywa robota" i niezależnie od przesłanej opinii uszanuję uwagi osoby, która z tekstem się zapozna.

Informuję, że zapoznałem się z wytycznymi i dane w pliku, nazwa pliku oraz rozszerzenie spełniają wymogi.