Małgorzata Lewandowska

Ilustrator: Małgorzata Lewandowska (Księga Daat, Anna Szumacher)

Luiza Pożycka

Ilustrator: Luiza Pożycka (Dzień Walpurgii, Ahsan Ridha Hassan)

Tomasz Ściolny

Ilustrator: Tomasz Ściolny (Błędny rycerz, Andrzej W. Sawicki)