Barbara Mikulska

Barbara Mikulska
Barbara Mikulska

Zaczęłam pisać jakieś dziesięć lat temu, a przedtem byłam redaktorką w pewnym biuletynie, kierownikiem logistyki w dużej polsko-niemieckiej korporacji, sprzedawczynią w sklepie spożywczym i nianią. Teraz jestem stypendystką ZUS. Urodziłam się Warszawie i skończyłam studia na wydziale germanistyki UW, ale od wielu lat mieszkam na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.

Na swoim koncie pisarskim mam udział w paru antologiach i kilku czasopismach, a także bajkę dla dzieci Myszka Hania (BIS 2017) i powieść dla młodzieży Łzy Boga Deszczu. Nosicielka (ALEGORIA 2018)