Kontakt

Adresy:

Sprawy organizacyjne i ogólne:

kontakt@fantazmaty.pl

Współpraca medialna, patronaty, promocja, dzialania promocyjne:

promocja@fantazmaty.pl

Sprawy związane z konkursami:

konkurs@fantazmaty.pl