Umieranie to parszywa robota

Drugi konkurs literacki Fantazmatów

Przedmowa

Kilka miesięcy temu zakończyliśmy przyjmowanie prac do naszego pierwszego konkursu, a ogłoszenie wyników (przynajmniej w chwili, w której piszę te słowa) tuż przed nami. Czego możemy się spodziewać? Trudno mi powiedzieć, prace były niezwykle zróżnicowane.

Czytaj dalej

Jednak jeszcze bardziej ciekawy jestem tego, co przyniesie nasz drugi konkurs, czyli Umieranie to parszywa robota. Przez najbliższy rok te słowa będą także spędzać sen z powiek autorom, którzy zgodzili się na podjęcie rękawicy i napisanie tekstu do przyszłorocznego projektu. W istocie, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że temat jest dość hermetyczny i narzuca konkretną interpretację. Jednak czy umieranie koniecznie musi wiązać się z cielesnością? Czy w ogóle musi dotyczyć nas, ludzi? Chociaż na ten temat moglibyśmy zapewne dyskutować bardzo długo, a i tak zapewne nie doszlibyśmy do zadowalających wniosków, to dziś odpowiadam krótko: nie, nie musi. Potraktujcie to jako wskazówkę.

Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie zechciał podpowiedzieć czegoś więcej. Przede wszystkim uczulam, by nie odkładać pisania na ostatni moment lub nie wysyłać tekstu za szybko: miałem okazję być jurorem, dwukrotnie sekretarzem konkursu, obecnie także organizować już drugie literackie zmagania. Co łączyło wszystkie te przedsięwzięcia? Z pewnością pośpiech po stronie uczestników – fabularne dziury i niekoniecznie przemyślane rozwiązania kończyły się w praktycznie każdym przypadku dosłowną masakrą ostatecznej oceny. Dane zresztą są bezlitosne – średnia ocen tekstów przysyłanych tuż po rozpoczęciu każdego konkursu jest wyraźnie niższa niż w przypadku tekstów, które napływają w późniejszym terminie. Oczywiście jeśli rozpoczniecie pisanie na dwa dni przed terminem, to efekt też będzie raczej marny. ????

Regulamin znajdziecie w zakładce obok – jest trochę bardziej rozbudowany i przemyślany niż poprzednim razem, sugeruję zatem zapoznać się z nim dokładnie. Wprowadziliśmy też drobne ułatwienie w postaci formularza, dzięki któremu możecie wysłać do nas swoje opowiadanie z poziomu strony Fantazmatów. Przede wszystkim najważniejszą zmianą w tym roku jest dwustopniowy system oceniania prac oraz podział miejsc na dwie kategorie. Po prostu chcieliśmy trochę pomóc debiutantom.

Dawid “Fenrir” Wiktorski

Nadesłano (stan na 01-05)
122

nadesłanych opowiadań

2822853

znaków

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Czytaj dalej

1.1 Organizatorem konkursu jest Dawid Wiktorski, pomysłodawca i redaktor prowadzący projektu Fantazmaty.

1.2 Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich.

1.3 Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory wyłącznie wolne od wad prawnych, do których uczestnik posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Tekst nie może być wcześniej publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.

1.4 Decyzje osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu są niepodważalne i ostateczne.

2. Warunki uczestnictwa

Czytaj dalej

2.1 Do konkursu można zgłaszać utwory beletrystyczne powiązane z szeroko rozumianą fantastyką, których motywem przewodnim będzie hasło “Umieranie to parszywa robota”.

2.2 Utwór może liczyć sobie maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami. Objętość ta dotyczy samego tekstu – nagłówki, stopki, tytuł oraz dane kontaktowe nie będą liczone.

2.3 Autor może nadesłać tylko jeden utwór na konkurs. Dopuszczone jest nadesłanie pracy napisanej w duecie.

2.4 Utwór musi być napisany z poszanowaniem zasad języka polskiego. Teksty rażąco złe pod kątem językowym, gramatycznym i stylistycznym nie będą oceniane.

2.5. Plik z utworem musi zawierać: imię i nazwisko autora (NIE pseudonim), adres email, opcjonalnie także numer telefonu. Dane będą wyłącznie do wglądu organizatora i sekretarza konkursu. Utwory bez tych danych NIE będą przyjmowane.

2.6 Utwór należy przesłać na adres konkurs@fantazmaty.pl lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie, wypełniając wszystkie rubryki i pola.

3. Terminy

Czytaj dalej

3.1 Utwory będą przyjmowane w terminie od 01.01 do 30.04.2018 r. do godziny 23:59.

3.2. Najdalej do 31.07.2018 r. z nadesłanych utworów redaktorzy wyłonią najlepsze prace, które przesłane zostaną drogą mailową do oceny jurorom.

3.3. Finałowe utwory zostaną wybrane przez jurorów do dnia 31.10.2018 r. 

3.4 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 10.11.2018 r. na stronie Fantazmatów.

3.5 Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu drogą mailową o każdej zmianie wspomnianych wyżej terminów. Stosowna informacja zostanie także opublikowana na stronie projektu.

4. Ocena utworów

Czytaj dalej

4.1 Każdy utwór może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [50%], oryginalność [20%], styl oraz język [30%]. Ostateczna ocena utworu to suma wszystkich składowych po przemnożeniu ich przez wagi podane w nawiasach.

4.2 W I etapie konkursu utwory zostaną ocenione przez osoby zaangażowane w prace nad Fantazmatami.

4.3 W II etapie konkursu utwory zostaną ocenione przez zaproszone grono jurorów. Skład jury zostanie podany w późniejszym terminie.

4.4 Każdy z jurorów może przyznać dodatkowy punkt do końcowej oceny za szczególne walory utworu.

4.5 Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4.6 Teksty oceniane będą w dwóch kategoriach: debiutanci oraz zawodowcy.

4.7 Jako zawodowca rozumie się osobę, która posiada tekst wydany z numerem ISBN lub ISSN, zaliczając do tego także udział w antologiach lub zbiorach opowiadań. W przypadku wydania utworu w terminie późniejszym od nadesłania zgłoszenia, autor zgłoszonego utworu do konkursu jest traktowany jako debiutant. 

5. Wytyczne dla przesyłanych utworów

Czytaj dalej

5.1 Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie utwory przesłane w plikach DOC oraz RTF.

5.2 Na początku każdego pliku należy umieścić imię i nazwisko autora lub autorów oraz dane kontaktowe (obowiązkowy adres email, opcjonalnie numer telefonu). Dane te należy umieścić bezpośrednio w dokumencie, nie w nagłówku lub stopce.

5.3 Font: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 lub 1,5.

5.4 Plik należy nazwać według wzoru: Nazwisko Imię Tytuł Utworu.

5.5 Tekst należy wyjustować oraz ustawić w nim wcięcia akapitowe.

5.6 W mailu należy koniecznie zaznaczyć, czy autor posiada już wydane teksty fantastyczne posiadające ISBN lub ISSN (jeśli tak, to jakie). W przypadku wątpliwości prosimy o zaznaczenie tego w mailu ze zgłaszanym tekstem, każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

6. Nagrody

Czytaj dalej

6.1 Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskich prac w e-antologii “Umieranie to parszywa robota”.

6.2 Przewidziane jest łącznie do sześciu zwycięskich miejsc (3 dla debiutantów oraz 3 dla zawodowców).

6.3 Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia mniejszej lub większej liczby zwycięzców.

7. Postanowienia końcowe

Czytaj dalej

7.1 Uczestnikom konkursu nie zostaną udostępnione recenzje ocenionych utworów.

7.2 Przesłanie utworu na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

7.3. Przesłanie utworu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.

7.4 Kwestie sporne lub nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora.

7.5 W szczególnych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia w konkursie żadnej zwycięskiej pracy.

Wyślij opowiadanie
Jurorzy

Agnieszka Hałas

pisarz, tłumacz

Rocznik ’80, z wykształcenia doktor nauk biologicznych, aktualnie tłumaczka i autorka fantastyki. W dorobku ma ponad dwadzieścia opowiadań opublikowanych w czasopismach i antologiach, zbiory opowiadań Między otchłanią a morzem (2004) i Po stronie mroku (2012), trzytomowy cykl dark fantasy Teatr węży oraz powieść Olga i osty (2016). Laureatka I miejsca w konkursie literackim Horyzonty Wyobraźni (2010). Od 2011 r. kieruje działem literackim magazynu internetowego Esensja. Nominowana do nagród: Nautilus (2003), Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego (2017) i dwukrotnie do Śląkfy w kategorii Twórca Roku (2013, 2016). Kocha góry i koty.

Piotr Borlik

pisarz

Pisarz, redaktor. Podróże po całej Polsce w trakcie wykonywania zawodu trenera i szkoleniowca umożliwiły mu rozwijanie literackich pasji, dzięki czemu debiutował opowiadaniem Matko moja!, nagrodzonym tytułem Opowiadania Miesiąca w czasopiśmie „Chimera”. Od tamtego czasu uzyskał na koncie zdecydowanie więcej publikacji, także w antologiach (między innymi pod jego redakcją). W październiku 2017 nakładem wydawnictwa Videograf ukazała się jego debiutancka powieść Teatr lalek. W tym samym wydawnictwie w roku 2018 ukaże się jego druga powieść grozy zatytułowana Samobójcy nie idą do nieba. Najczęściej można spotkać go zaczytanego w powieściach grozy, choć jak sam wspomina, ceni każdy rodzaj literatury, zwracając szczególną uwagę na polskich autorów. Prywatnie jest mistrzem Holandii oraz zajął trzecie miejsce w otwartych mistrzostwach Czech w grach logicznych. Pełna lista publikacji oraz więcej szczegółów dostępne na stronie: www.piotrborlik.pl

Ewelina Wójcikowska-Jakubiec

Ewelina Wójcikowska-Jakubiec

recenzent

Absolwentka polonistyki-komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktorka portalu Ostatnia Tawerna, której całe życie zawodowe kręci się wokół książek. Wielbicielka fantastyki, szczególnie Terry’ego Pratchetta i Neila Gaimana, ale równie chętnie sięgnie po dobry kryminał czy tomik poezji. Miłośniczka kotów, wina i seriali.

Martyna Halbiniak

Martyna Halbiniak

recenzent

Lubi twierdzić, że nie wpisuje się w schematy, łamie konwencje i jest jedyna w swoim rodzaju, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę otacza się ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Wyznaje zasadę, że czekolada nie pyta, ona rozumie, a sen jest świetnym substytutem kawy dla ludzi, którzy mają nadmiar wolnego czasu. Kocha książki (chociaż zagina im rogi), kinomaniaczka i serialoholiczka (tak sobie wmawia), wciąż znajdująca czas na kolejne inicjatywy.

Ewa Iwaniec

recenzent

Historyczka z wykształcenia i pasji, marzycielka z usposobienia. Współtwórczyni bloga IMHO – bardzo subiektywnie oraz podcastów: popkulturowego IMHOtejp i literackiego Trzy kawie z książką. Zapalona fantastka, stała bywalczyni konwentów, rekonstruktorka historyczna, LARPerka z ambicjami i fanka Tolkiena. Stworzenie multifandomowe, które zawsze znajdzie temat do rozmowy.

Dawid Wiktorski

redaktor

Rocznik ’94, urodzony i mieszkający w Krakowie. Na co dzień zgłębiający tajniki inżynierii materiałowej na Akademii Górniczo-Hutniczej, od lat zawodowo związany z literaturą.

Twórca nieistniejącego już bloga Zaginiony Almanach, wieloletni współpracownik portali zajmujących się fantastyką, między innymi Fantasty czy Gildii. Twórca Szortalowego Zagraniczniaka, później także redaktor prowadzący działu publicystycznego w Szortalu.

Przez ponad rok manager wydawnictwa, odpowiedzialny także za promocję wydawanych książek, obecnie wolny strzelec pracujący jako redaktor. Pomysłodawca i redaktor antologii Geniusze fantastyki, obecnie redaktor prowadzący projektu Fantazmaty. Czasami próbuje pisać własne opowiadania, ale notoryczny brak czasu skutecznie mu to uniemożliwia.

Prywatnie miłośnik dobrej herbaty, dobrego piwa, gier komputerowych oraz ostrych brzmień.