Fantazmaty (zakończony)

ne

Przy rozpoczęciu prac nad Fantazmatami postanowiliśmy przy okazji stworzyć możliwość – szczególnie dla przyszłych debiutantów – dołączenia swojej twórczości do antologii i znalezienia się pośród twórców z mniejszym lub większym dorobkiem. Nie narzucamy żadnej konkretnej tematyki i konwencji – ogranicza was jedynie wyobraźnia i fakt, że tekst musi być (koniecznie!) fantastyczny. Oby w obu znaczeniach tego słowa. 🙂

Prace przyjmujemy pod adresem konkurs@fantazmaty.pl

Spis treści:

 

 1. Regulamin
 2. Sekretarz konkursu
 3. Jurorzy
 4. Wytyczne

Regulamin

1. Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział teksty o tematyce fantastycznej, których długość nie przekracza 40 000 znaków ze spacjami.
 2. Teksty przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (także fragmentami) oraz muszą stanowić oryginalne dzieło autora (tak zwane „fanfiki” nie mogą brać udziału w konkursie). Jeden autor może przesłać co najwyżej jeden tekst, dopuszczona jest możliwość pisania w duecie.
 3. Nie ma możliwości zamiany tekstu biorącego udział w konkursie, przesłane i przyjęte opowiadanie oficjalnie bierze udział w zmaganiach.
 4. Tekst musi zostać napisany przynajmniej poprawną polszczyzną. Teksty napisane w sposób rażąco pogwałcający zasady języka polskiego, nie będą oceniane przez jurorów. Autorzy zobowiązani są do sformatowania tekstu według wskazówek zamieszczonych niżej na stronie.
 5. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, może w nim brać każda osoba, niezależnie od wcześniejszego dorobku autorskiego.

 2. Przebieg konkursu:

 1. Opowiadania będą przyjmowane w dniach 5 czerwca – 1 października 2017 roku. Jednocześnie będą one badane pod kątem spełnienia wymagań konkursowych, a informację o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu autorzy otrzymają mailowo.
 2. W dniach 2 października – 31 grudnia 2017 roku jurorzy ocenią nadesłane. Tożsamość autorów opowiadań zostanie utajniona.
 3. Wyniki zostaną opracowane w dniach 1 stycznia – 7 stycznia 2018 roku. W tym czasie zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo.
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://fantazmaty.pl najdalej 21 stycznia 2018 roku.
 5. Do 31 stycznia 2018 roku będziemy przyjmować od autorów zgody na publikację.

3. System oceniania nadesłanych prac:

 1. Na ostateczną ocenę tekstu wpływ będą miały trzy kryteria: fabuła [50%]pomysł [25%]styl [25%]. Oceny, po pomnożeniu przez wagi podane w nawiasach, zostaną zsumowane.
 2. Teksty oceniane będą według wyżej wspomnianych kryteriów, za każdy z trzech elementów juror może przyznać od 0 do 10 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia od jednego jurora to 10 (po uwzględnieniu wag podanych w nawiasach). 
 3. Każdy z jurorów może jednorazowo przyznać autorowi 0,5 punktu za szczególne walory tekstu.
 4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 5. Do publikacji w antologii zostanie zaproszonych do 5 autorów ze zdobytą najwyższą liczbą punktów, przy jednoczesnym spełnieniu punktu 4.3.

4. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie sytuacje sporne i wątpliwości w związku z przebiegiem konkursu rozstrzygane będą przez redaktora prowadzącego. 
 2. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Za kryterium dopuszczenia do publikacji uznawane jest zdobycie co najmniej 33 punktów. 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w czasie trwania konkursu.
 5. Autorzy zachowają pełnię praw majątkowych do swoich tekstów.
 6. Nagrodą jest opublikowanie tekstu w powstającej antologii. Teksty zwycięskie przejdą pełen cykl wydawniczy.

Sekretarz konkursu:

Izabela Ryżek
Izabela Ryżek

Już niemal archeolog, trochę mediewistka, bardziej przedłużenie łopaty. Hobbystycznie zajmuje się rekonstrukcją historyczną oraz imprezami archeologicznymi. Prawie poważnie jest zastępcą redaktora głównego na Nie tylko gry, recenzentką i korektorką. Miłośniczka gier wszelakich.

Jurorzy:

Absolwent filozofii, recenzent filmów i książek. Redaktor na portalu Movies Room, od niedawna także współpracujący z Szortalem. Kiedy tylko ma czas, stara się rozwijać swoje pasje – od literatury wszelakiej (z naciskiem na klasykę i fantastykę), poprzez kinematografię, stara się także być na bieżąco z rynkiem gier wideo. Nie jest aktywny w żadnej grupie fandomowej ani okołofandomowej, zapoznaje się z wszelakimi trendami na własną rękę. Samotnik, który od czasu do czasu lubi wtopić się w tłum i podyskutować o wspólnych pasjach.

Szymon Góraj
Szymon Góraj
Małgorzata Gwara
Małgorzata Gwara
fot. Mariusz Podgrudny

Wieczna buntowniczka, która w życiu imała się mnóstwa zajęć. Sprzedawała marzenia i rzeczy bardziej materialne, jako menadżer literackiej kawiarni uczyniła czołgi z kawowej pianki sztuką, miała uczyć dzieci angielskiego i niemieckiego, ale po drodze uznała, że pisany jest jej inny los. Nałogowo słucha folk metalu i szant, pochłania hektolitry kawy, ogląda żaby w internecie, dla relaksu wertuje podręcznik z kryminalistyki i czyta grozę. Publikowała w e-zinie Świt ebooków, od jesieni 2016 jej miniatury i przekłady można znaleźć na łamach Szortalu. Jej drabble wyróżniono i wydano w antologii Halloween w stu słowach.

Historyczka z wykształcenia i pasji, marzycielka z usposobienia. Kiedyś redaktorka i recenzentka na portalu Insimilion, obecnie współtwórczyni bloga IMHO – bardzo subiektywnie oraz popkulturowego podcastu IMHOtejp. Zapalona fantastka, stała bywalczyni konwentów, LARPerka z ambicjami i fanka Tolkiena. Stworzenie multifandomowe, które zawsze znajdzie temat do rozmowy.

Ewa Iwaniec
Ewa Iwaniec
Mróz Beata
Mróz Beata

Rodowita Kielczanka mieszkająca w Łodzi. Żyjąca w niedoczasie recenzentka i felietonistka współpracująca z takimi portalami jak Gavran, Szortal czy Gildia. Obsesyjna czytelniczka i kolekcjonerka książek, a przy tym wielka miłośniczka smoków. Jedyna odpowiedzialna za teksty z bloga Powiało Chłodem. Kobieta-orkiestra w wolnych chwilach organizująca Jagacon 2017.

Autor beletrystyki, publicysta, krytyk literacki. Debiutował w 2010 roku opowiadaniem Wyrok w antologii Horyzonty Wyobraźni 2010. Od tego czasu opublikował blisko trzydzieści opowiadań, zarówno elektronicznie, jak i na papierze (ostatnio: Oblicza grozy, wydawnictwo Replika 2014). Aktywny członek fandomu, organizator i koordynator eventów literackich, współorganizator Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Grozy. Redaktor naczelny polskagroza.pl, twórca gier komputerowych. Niedawno ukazała się Mapa Cieni: Kraków, której jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem.

Michał Stonawski
Michał Stonawski

Wytyczne dla autorów:

Formatowanie

Czcionka: Times New Roman 12 pkt.

Interlinia: 1,15 lub 1,5

Marginesy: standardowe

Wyrównanie: obustronne (justowanie)

Bardzo prosimy nie stosować wszelkich udziwnień: zależy nam na schludnych, przejrzystych tekstach. Absolutnie prosimy nie załączać jakichkolwiek ilustracji do tekstu.

Dane kontaktowe

Obowiązkowo należy umieścić poniższe dane na samym początku tekstu, a także w mailu:

 • Imię i nazwisko (także w przypadku pseudonimu)
 • Mail kontaktowy
 • Opcjonalnie: telefon kontaktowy

Teksty bez tych danych nie będą przyjmowane!

Format pliku

Prosimy o przesyłanie prac w formatach:

 • doc, docx
 • rtf

Pliki prosimy nazywać tytułem  opowiadania, nie dodawać tam nic więcej. Maile prosimy tytułować wg wzoru „nazwisko imię tytuł opowiadania”.

Kontakt

Prace oraz wszelkie zapytania prosimy wysyłać na adres:

konkurs@fantazmaty.pl